Szkoły Rally Opolskie

Opolski Klub NajlePSI
https://www.facebook.com/#!/najlepsiznajlepsych
Place szkoleniowe:
Wały (nadodrzańskie) przy ul. Wrocławskiej, Opole
Park Nadodrzański, Opole

Kynopole
http://kynopole.pl/

Place szkoleniowe:
Ul. Leśna 12, Miedziana