Psy nie są
całym naszym życiem,
ale sprawiają,
że nasze życie jest całe.

Roger A. Caras

Rally Obedience

Sport - stworzony przez Charlesa L. Kramera -
kształtujący pozytywną relację między przewodnikiem a psem,
opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Klasa puppy

starty dla szczeniąt już od 6. miesiąca życia

Kategoria Kids Rally-o

w której dzieci startują na specjalnych warunkach

/

Rally-O na Bemowie

Ogólnopolskie Zawody Rally Obedience w Warszawie na OsiR Bemowo. Z
Ze względu na obowiązujące obostrzenia oraz wytyczne od zarządcy terenu prosimy o szczegółowe
zapoznanie się z wytycznymi.
Uwaga!
Zawody odbędą się bez udziału publiczności.
Na teren zawodów może wejść tylko zawodnik z psem. Zawodnicy kategorii junior oraz kids wchodzą na
teren zawodów z opiekunem.
Zapoznanie z torem obowiązkowo w maseczkach ochronnych.
Rejestracja - proszę zachować dystans społeczny minimum 2 metry.
Starty - nie ma obowiązku zakładania maseczki ale jest ona zalecana.
Data: 27.06.2020r.
Miejsce: OSiR Bemowo, Ulica Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa – wjazd od ulicy Pieniążka.
Parking na terenie OSiR płatny.

Sędziowie zawodów:
Sędzia Daniel Urbaniak kids, puppy, junior 1,2,3, senior, klasa 3 i mistrzowska
Śędzia Aneta Chomczyk klasa 1 i 2
Wstępny plan zawodów
Starty 12:00
Rejestracja na 15 minut przed startem każdej z klas/kategorii. Zawodnicy proszeni są na przybycie 15
minut przed startem w swojej klasie/kategorii.
Podczas rejestracji należy okazać książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem psa przeciw
wściekliźnie. Proszę przygotować książeczkę otwartą na szczepieniu aby rejestracja przebiegała sprawnie.
Dziękujemy.
Szczegółowy plan zawodów podany zostanie po zamknięciu zgłoszeń i przyjęciu opłat.
Zgłoszenie przyjmujemy do dnia 21.06.2020r.
Ilość zgłoszeń ograniczona do 65 drużyn.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu
opłaty startowej. W przypadku drużyn startujących pierwszy raz należy też przesłać potwierdzenie opłaty
rejestracji psa.

Powiązane artykuły