Psy nie są
całym naszym życiem,
ale sprawiają,
że nasze życie jest całe.

Roger A. Caras

Rally Obedience

Sport - stworzony przez Charlesa L. Kramera -
kształtujący pozytywną relację między przewodnikiem a psem,
opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Klasa puppy

starty dla szczeniąt już od 6. miesiąca życia

Kategoria Kids Rally-o

w której dzieci startują na specjalnych warunkach

/

X Mistrzostwa Szkół i Klubów Rally-O

X MISTRZOSTWA SZKÓŁ I KLUBÓW RALLY-O 2022 1.10.2022 r. WARSZAWA

Miejsce: OSiR Bemowo, Ulica Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa – wjazd od ulicy Pieniążka. Parking na terenie OSiR płatny.

 

SĘDZIOWIE ZAWODÓW: Aneta Chomczyk, Daniel Urbaniak.

Plan zawodów:
11:30 Rozpoczęcie zawodów
Szczegółowy plan zawodów podany zostanie po zamknięciu zgłoszeń.
Starty będą odbywały się jednocześnie na kilku ringach!

Premiowanie: indywidualne drużyny (przewodnik z psem) oraz zespoły drużyn (kluby, szkoły etc.)

Szczegóły
Zawody premiowane będą na dwóch płaszczyznach:
indywidualnej (przewodnik z psem) oraz drużynowej (zawodnicy z psami reprezentujący daną szkołę/klub).
W zawodach drużynowych może wziąć udział każda szkoła, klub lub inna organizacja, jak również osoby nie zrzeszone, które postanowiły wystartować w zawodach pod wspólną nazwą. Każdy startuje w kategorii/klasie zgodnie z regulaminem.

Minimalna ilość drużyn indywidualnych (przewodnik i pies) stanowiących skład jednej dużej drużyny to 5!
Jeśli jeden przewodnik startuje z dwoma psami = 2 drużyny (przewodnik i pies)
Jeśli jeden pies startuje z dwoma przewodnikami = 2 drużyny (przewodnik i pies).

Kategoria Junior 1,2, 3
W kategoriach Junior 1, 2, 3 przewodnicy mogą być na torze z mentorami.
Kategoria Kids podczas Mistrzostw.
W kategorii Kids, podczas Mistrzostw dzieci z psami wykonują ćwiczenia bonusowe premiowane 10pkt. (za prawidłowe wykonanie). Dotyczy tylko tych drużyn, które biorą udział w punktacji drużynowej.

Mistrzostwa Szkół i Klubów Rally-O - punktacja drużynowa
Ilość punktów dzielona jest przez ilość zawodników.
Drużyna, która zdobędzie największą średnią ilość punktów wygrywa zawody. Jeśli kilka drużyn zakończy zawody z taką samą średnią ilością punktów, pod uwagę brany jest czas rajdu. Czasy rajdu wszystkich zawodników z psami (danej drużyny), są sumowane i dzielone przez ilość startujących zawodników z psami z jednej drużyny. Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą średnią ilość punktów z najkrótszym średnim czasem.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy podać pełną nazwę drużyny (proszę zwrócić uwagę, aby nazwy jednej drużyny były identyczne np. nazwa „drużyna KMR” a nazwa „kmr” będą traktowane jako dwie różne drużyny. Wynika to z faktu, iż jako organizatorzy nie jesteśmy w stanie odgadnąć czy ktoś się pomylił czy było to celowe nadanie zbliżonych nazw drużyn.
Ważne! Nie ma możliwości zmiany bądź dodania nazwy drużyny w dniu zawodów. Prawidłową nazwę należy podać tylko i wyłącznie w formularzu zgłoszeniowym.

Zawodnicy będą premiowani na dwóch płaszczyznach: indywidualnej (medale i nagrody – miejsca 1 do 3) oraz drużynowej (puchary – miejsca 1 do 3).

 

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE.

Lista zgłoszonych drużyn –
https://docs.google.com/.../1Qr.../edit...

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.09.2022 r.

Opłaty za zawody rally-o przyjmujemy do dnia 24.09.2022 r.
Nie ma możliwości wniesienia opłaty po terminie.
Jedna opłata startowa dla wszystkich klas i kategorii – 80zł
Drużyny startujące pierwszy raz muszą zarejestrować psa oraz uiścić dodatkowo jednorazową opłatę rejestracyjną w kwocie 50zł (szczegóły na stronie http://www.rally-o.pl/strona_startuje-pierwszy-raz.html)

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Rally-o
52 1540 1098 2109 5554 4142 0001
Tytuł: „WARSZAWA., imię i nazwisko przewodnika”
Opłata - 80zł
Nie ma możliwości wniesienia opłaty startowej/rejestracyjnej na miejscu w dniu zawodów.
Termin przyjmowania opłat 24.09.2022 r. Opłaty po terminie nie będą przyjmowane, a zawodnicy zostaną skreśleni z listy startowej.

Prosimy o przesłanie na adres biuro@rally-o.pl potwierdzenia dokonania opłaty startowej na podstawie którego uzupełnimy listę startową o Państwa wpłatę.

Powiązane artykuły